Program livrari

11:00-22:30

13.07.2023

Proiect Retehnologizare
COMUNICAT DE PRESĂ

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

Investiții în retehnologizarea societății comerciale TRATORIA MRS SRL, în vederea refacerii capacității de reziliență”

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate

2014-2020 

 

SC TRATORIA MRS SRL, cod de identificare fiscală RO 41912870, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/1799/2019, cu sediul în Localitatea TITU, Județul Dâmbovița, România, Aleea Terra nr.8, bloc Corp C8, anunță începerea activităților proiectului “Investiții în retehnologizarea societății comerciale TRATORIA MRS SRL, în vederea refacerii capacității de reziliență”, COD RUE 945, COD SMIS 161416, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Actiunea 4.1.1. Investiții în activități productive – “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”.

Proiectul are o valoare totală de 4.132.933,0557 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.420.637,09 lei – echivalentă cu 70% din valoarea eligibilă a proiectului, valoarea co-finanțării cheltuielilor eligibile este de 1.037.415,8957 lei, iar valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, este de 674.880,07 lei, conform contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 16.05.2023.

Proiectul se implementează în Comuna Păulești, sat Păulești, Județul Prahova, în perioada 31.03.2023-31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reziliență a companiei TRATORIA MRS SRL și a poziției acesteia pe piață, prin diversificarea activității firmei în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor si autostrazilor, cu ajutorul unor utilaje și echipamente performante, eficiente și prietenoase cu mediul.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  1. Retehnologizarea companiei prin achiziția a 4 utilaje de construcții (1 excavator hibrid de mare capacitate, ce are încorporat un sistem de ghidaj digitalizat de mare performanță, 1 excavator pe pneuri, 2 cilindre compactoare) și a unei autobasculante 8×4, de ultimă generație tehnologică, în conformitate cu ultimele standarde de protecție a mediului, care vor permite desfășurarea activității de execuție lucrări de construcții a drumurilor si autostrazilor în condiții de maximă eficiență, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023;

  2. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu cel puțin 15%

  3. Contribuția semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu, prin achiziția de echipamente și utilaje tehnologice care înregistrează un consum scăzut de energie și care nu emit gaze cu efect de seră.

 

Data de incepere a proiectului: 16.05.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

 

Date de contact beneficiar:

SC TRATORIA MRS SRL

Nume: Daniel-Valentin Nicolae

Telefon: 0760.693.937

E-mail: [email protected]